Request for quotation for 01 BMW 530i G30 Sedan car/Mời báo giá 01 xe ô tô 01 BMW 530i G30 Sedan

Country: Viet Nam
Language: EN
Number: 1281139
Publication date: 11-04-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

Request for quotation for 01 BMW 530i G30 Sedan car/Mời báo giá 01 xe ô tô 01 BMW 530i G30 Sedan
Procurement Process : RFQ - Request for quotation
Office : UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline : 18-Apr-17
Posted on : 10-Apr-17
Development Area : VEHICLES
Reference Number : 36915
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Request for quotation
Annex 2 (Word)
Overview :

UNDP Vietnam seeks quotations from companies for 01 BMW 530i G30 Sedan car – Black Sapphire metallic color.

The quotation must include:

 • Latest Business Registration Certificate;
 • Duly Accomplished Form as provided in Annex 2, and in accordance with the requirements in Annex 1 of the RFQ;
 • Detailed specifications of the offered car
 • Catalogue
 • Offered price inclusive of related services i.e. transportation, insurance, custom clearance, car registration (Note: UNDP is exempted from import tax)

The selection will be based on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

Procurement Unit

UNDP Viet Nam

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Tel: (+84 4) 38500100

Direct: (+84 4) 38500200

Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

with notification by email (without attachment) to: procurement.vn@undp.org that the bidder has submitted quotation.

UNDP will not be responsible for the missing of quotation if the bidder does not send notification email to above address.

-------------

Mời báo giá 01 xe ô tô 01 BMW 530i G30 Sedan

UNDP Việt Nam kính mời các nhà cung cấp gửi báo giá 01 xe ô tô BMW 530i G30 Sedan – màu đen “Black Sapphire metallic”.

Báo giá cần bao gồm:

 • Copy Đăng ký kinh doanh
 • Giá xe ô tô và các phụ kiện, theo biểu mẫu Annex 2
 • Chi phí vận chuyển, làm thủ tục hải quan, đăng ký biển số, vận chuyển tới 304 Kim Mã, Hà nội…
 • Các loại thuế phí liên quan (Ghi chú: UNDP được miễn thuế nhập khẩu xe ô tô)
 • Chi tiết kỹ thuật của xe
 • Catalogue

Việc xét duyệt báo giá sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Phòng Đấu thầu mua sắm

Văn phòng UNDP Việt Nam

304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam

Tel. (84-4) 3 8500100/200

Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Sau khi nộp báo giá, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ procurement.vn@undp.org thông báo đã nộp báo giá. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc báo giá không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp báo giá.