Request for proposal for Provision of Canteen & Catering Services to the Green One UN House in Hanoi, Vietnam (Ref. 2-171001)

Country: Viet Nam
Language: EN
Number: 4669120
Publication date: 04-10-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

Request for proposal for Provision of Canteen & Catering Services to the Green One UN House in Hanoi, Vietnam (Ref. 2-171001)
Procurement Process : RFP - Request for proposal
Office : UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline : 24-Oct-17
Posted on : 04-Oct-17
Development Area : SERVICES
Reference Number : 41449
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Request for proposal
Annex 1 to TOR-Kitchen & Cafeteria Layout Plan
Annex 2 to TOR-Kitchen Water Drainage Drawing
Annex 3a-b (template)
Overview :

UNDP Vietnam seeks 01 qualified service provider for Provision of Canteen & Catering Services to the Green One UN House in Hanoi, Vietnam (Ref. 2-171001).

The service provider will provide of Canteen & Catering Services for the Green One UN House with around 350 staff plus visitors.

The contract duration is 1 year with possible extension up to maximum 2 more years upon satisfactory performance of the contractor and UN’s requirement.

A Pre-bid meeting and site visit will be organized as follows:

Time: 9.30 am

Date: Wednesday 11 October 2017

Venue: 304 Kim Ma street, Ba Dinh District, Ha Noi

Please send registration for the Pre-bid meeting and Site visit at least one day in advance to: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

The selection will be on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

Submission deadline: 24 October 2017 (Hanoi time)

---------

Mời thầu cung cấp dịch vụ ăn uống

 

UNDP Việt Nam kính mời các nhà hàng tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ ăn uống cho các cán bộ tại Ngôi nhà Xanh chung Một Liên Hợp Quốc (GOUNH) ở 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, nơi làm việc của khoảng 350 nhân viên.

Thời hạn hợp đồng: 01 năm và có thể gia hạn thêm đối đa 02 năm phụ thuộc vào nhu cầu của UN và chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp.

Nhà thầu quan tâm được mời tham dự cuộc họp tiền đấu thầu và thăm quan khu vực nhà hàng vào lúc 9.30 giờ sáng, ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại 304 Kim Mã, Hà Nội.

Đề nghị gửi đăng ký tham dự trước ít nhất 1 ngày tới địa chỉ sau: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24 tháng 10 năm 2017 (Giờ Hà Nội)