Request for proposal for Internet Connectivity at Green One UN House in Hanoi

Country: Viet Nam
Language: EN
Number: 4944001
Publication date: 19-10-2017
Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Description

Request for proposal for Internet Connectivity at Green One UN House in Hanoi
Procurement Process : RFP - Request for proposal
Office : UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline : 06-Nov-17
Posted on : 19-Oct-17
Development Area : IT / COMPUTERS
Reference Number : 41859
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Request for proposal
Site Ground Master
Annex 2a-b-c template
Overview :

Mời thầu cung cấp dịch vụ đường truyền internet tốc độ cao (lease line) cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu là các công ty cung cấp dịch vụ đường truyền internet tốc độ cao (lease line) cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Thời hạn hợp đồng: 01 năm và có thể gia hạn thêm đối đa 02 năm phụ thuộc vào nhu cầu của UN và chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp.

Nhà thầu quan tâm được mời tham dự cuộc họp tiền đấu thầu và thăm quan khu vực lắp đặt dịch vụ vào lúc 9.30 giờ sáng, ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại 304 Kim Mã, Hà Nội.

Đề nghị gửi đăng ký tham dự trước ít nhất 1 ngày tới địa chỉ sau: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Ms. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Phòng Đấu thầu mua sắm

Văn phòng UNDP Việt Nam

304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam

Tel. (84-24) 38500200

Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

--------------------

Request for proposal for Internet Connectivity at Green One UN House in Hanoi

UNDP Vietnam seeks proposals from qualified firms to provide Internet Connectivity at Green One UN House in Hanoi.

The contract duration is 1 year with possible extension up to maximum 2 more years upon satisfactory performance of the contractor and UN’s requirement.

A Pre-bid meeting and Site Visit will be organized at:

Time: 9.30 am

Date: Thursday, 26 October 2017

Venue: 304 Kim Ma street, Ba Dinh District, Ha Noi

Please register your participation at least 1 day in advance to: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

The selection will be based on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

Contact:

Ms. Nguyen Thi Hoang Yen

Procurement Unit

UNDP Viet Nam

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Tel: (+84 24) 38500200

Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org